Udvikling Emil Og Tommy Møde 2

Om os

Code of Conduct

Vores Code of Conduct hos Bradals Produkthandel er mere end blot et stykke papir. Det er for os et løfte om at handle i overensstemmelse med fælles værdier og etablerede standarder. Det er vores redskab til at skabe og opretholde en sund og etisk kultur i vores organisation, og formålet er at fastlægge retningslinjer for og forventninger til vores medarbejderes adfærd og handlinger.

 

Gennem vores værdier; holdånd, udvikling og ansvar, er vores Code of Conduct afgørende for vores organisation. Den hjælper vores medarbejderes forståelse for adfærd og beslutninger i retning af etisk korrekthed og integritet. Vi forpligter os til at handle på en retfærdig, ærlig og ansvarlig måde i alle aspekter af vores arbejde.

 

Et positivt arbejdsmiljø er afgørende for vores succes, og vores Code of Conduct spiller en central rolle i at skabe det. Vi værner om mangfoldighed, inklusion og lige muligheder. Vi bekæmper aktivt chikane, diskrimination og mobning. Vi stræber efter at skabe et miljø, hvor alle vores medarbejdere kan trives og yde deres bedste.

 

Vores Code of Conduct sikrer også, at vi overholder gældende love, reguleringer og industriens bedste praksis. Vi accepterer ikke ulovlig eller uetisk adfærd. Gennem vores overholdelse reducerer vi risikoen for retssager, bøder og omdømmeskader. Vi forpligter os til at være i front, når det kommer til vores juridiske og etiske forpligtelser.

 

Ved at efterleve vores Code of Conduct, demonstrerer vi vores engagement i at skabe og opretholde en sund og etisk kultur. Den er vores fælles forpligtelse til at handle i tråd med vores værdier og etablerede standarder. Gennem vores Code of Conduct skaber vi en stærk platform for succes, tillid og bæredygtig vækst.

 

Her kan du se den fulde version af vores Code of Conduct