20230810 134117

Produktviden

Jern Skrot

Jern: Let genkendeligt, da det er magnetisk

Jern er et grundstof, som er 100% genanvendeligt og kan genanvendes igen og igen. Det giver dermed store gevinster både ressource- og miljømæssigt. Jern bruges i stort set alt omkring os, og er det mest brugte bygningsmateriale i verden. Jern er meget let genkendeligt, da det er magnetisk. Derudover ruster jern nemt, hvis ikke det får en form for beskyttende overfladebehandling.

 

Jern er samtidig et af de mest udbredte metaller på Jorden og har været anvendt af mennesker i århundreder på grund af dets holdbarhed og alsidighed.

 

Egenskaber og anvendelser af jern

Jern er kendt for sin styrke og høje belastningsevne, hvilket gør det velegnet til konstruktion og strukturer. Det er også en vigtig komponent i produktionen af stål, der anvendes i mange industrier og en lang række genstande. Pga. jerns magnetiske egenskab bruges det også i produktionen af elektriske apparater.

 

  • Bygninger, broer og skibsdele
  • Køretøjer, maskiner, redskaber, komponenter og værktøj
  • Elektriske motorer og generatorer
  • Redskaber til forberedelse af mad - støbejernsgryder og stegepander
  • Kunst - Skulpturer, kunstinstallationer, smedearbejde eller støbning

 

Forskellige typer jern

Rent jern kaldes også "jernmalm" og har en relativt lav styrke. Det anvendes sjældent i ren form til strukturelle formål på grund af dets tendens til at ruste let.

 

Stål er en legering af jern og kulstof, og det er den mest udbredte form for jern, der anvendes i dag. Stål kan også legeres med andre metaller for at opnå specifikke egenskaber.

 

Smedejern er en anden form for jern, der indeholder mere kulstof end stål. Det har højere styrke, men er mere skrøbeligt.

 

 

Jern og bæredygtighed

Jern er et naturligt forekommende metal, og dets udvinding kræver minedrift og energi, hvilket kan have store miljømæssige konsekvenser.

 

Genbrug af jern og stål er en vigtig del af cirkulær økonomi og bæredygtighed. Genbrug af jernholdige materialer hjælper med at reducere behovet for at udvinde nye ressourcer og minimerer affaldsmængderne.

 

Jern og stål er højt recirkulerbare materialer, og genbrug kræver mindre energi og udleder færre drivhusgasser sammenlignet med produktion af nyt jern og stål.

 

Det er meget vigtigt at fortsætte bestræbelserne på at genbruge jern og stål for at reducere belastningen på miljøet og bevæge sig mod en mere bæredygtig fremtid.

Sorteringsguide

Mest brugt i hverdagen

 

Klipjern:

Klipjern er gammelt jern, der bliver klippet i vores skrotsaks. Det kan være rustent, malet eller galvaniseret.

Eksempler på jern i dagligdagen: 

Bygningsmateriale - bjælker - plader - rør - stænger - radiatorer - ventilationsrør - værktøj - landbrugsjern - maskiner

 

Shredder jern 30%:

Shredder jern er gammelt jern, hvor der max må være 30% affald på. Affaldet består typisk af plast, gummi eller træ.

Eksempler på shredder jern i dagligdagen:

Cykel - scooter - trillebør - plænetraktor - olietank med isolering

 

Hvidevarer:

Hvidevarer kan typisk være et komfur, microbølgeovn, kombiovn, emhætte, vaskemaskine, tørretumbler eller opvaskemaskine.

 

Vi modtager ikke køle- og fryse hvidevarer, eller andre varer med freon eller kølevæsker i.

Køretøjer og større stykker jern

 

Kludeklip:

Kludeklip er biler uden registreringsattest. Vi modtager kun biler, som er miljøbehandlede. Det betyder, at biler skal være tømt for olie og andre væsker, og alle airbags skal være afmonteret.

Skærejern:

​Skærejern har en tykkelse på min. 6 mm, eller har en størrelse, der gør, at det ikke kan klippes på normal vis i vores skrotsaks, men skal skæres med en skærebrænder.

 

Eksempler på skærejern i dagligdagen:

Truck - gravemaskine - traktor - lastbil

Jern fra industrien

 

Nytklipjern:

Nyt klipjern er jern direkte fra produktion. Det kan være et restparti, pladeskeletter eller overskud fra udstansninger.

Gammelt småt jern / 20´er jern:

Gammelt småt jern har typisk en tykkelse på maks. 6 mm. Det kan f.eks. være mindre rør, hulprofiler, søm og skruer eller stålfælge uden dæk.

Svært småt jern / 10´er jern:

Svært småt jern har en tykkelse på min. 6 mm. Det kan f.eks. være bremseskiver eller bjælker skåret op i kortere længder.

Armeringsjern:

Armeringsjern er rionet/tentorstål.

Jernspåner:

Jernspåner er rest fra spåntagende produktion.

step