Miljø

Bæredygtighed

Klimarapport

Klimarapport

 

Bradals Produkthandel har forpligtet sig til at være en bæredygtig virksomhed, og vores første klimarapport understreger dette engagement. Rapporten dækker Scope 1, 2 og 3 emissioner og er et grundlag for vores fremtidige initiativer mod at mindske vores klimapåvirkning.

 

I 2022 nåede vi en samlet emission på 6.245,37 ton CO2-ækvivalenter, med hovedparten af vores emissioner stammende fra Scope 3, som udgjorde 84% af vores samlede emissioner. Dette understreger vigtigheden af at fokusere på hele værdikæden for at opnå betydelige reduktioner i vores samlede klimaaftryk.

 

Vores rapport er udarbejdet med gennemsigtighed i tankerne, så alle interessenter kan få indsigt i vores miljøpåvirkning. Vi følger de bedste praksisser og standarder inden for klimaregnskab, som beskrevet i Greenhouse Gas Protocol, og har engageret os i en omfattende vurdering af vores direkte og indirekte emissioner.

 

Med denne rapport lægger Bradals Produkthandel et solidt datagrundlag, der vil guide vores beslutningstagning og hjælpe os med at implementere effektive strategier for at reducere vores klimaaftryk. Vi forpligter os til løbende at forbedre vores bæredygtighedsprofil og rapportere transparent om vores fremskridt.

 

Hent hele rapporten her: 

Bradals Produkthandel Climate Accounting Report Scope 1, 2 & 3 Baseline 2022