Miljø

Bæredygtighed

FN's verdensmål

FN's verdensmål udgør 17 konkrete mål med 169 delmål, der frem til 2030 skal sætte fokus på bæredygtig udvikling både for mennesker og planeten, vi bor på. De 17 verdensmål forpligter alle medlemslande af FN til helt at afskaffe sult og fattigdom i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Hos Bradals Produkthandel har vi valgt at fokusere på 4 af FN's verdensmål. Vores fokus ligger på verdensmålene 8, 9, 12 og 13, men det betyder samtidig at vi stadig forholder os til de resterende 13 mål. Du kan læse om verdensmålene, og hvad vi gør for at efterleve dem i følgende.

MÅL 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Hos Bradals Produkthandel er vi stolte over vores tilgang til FN's Verdensmål for Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst. Vores engagement i at skabe et arbejdsmiljø, der er kendetegnet ved holdånd, udvikling og ansvar, er kernen i vores virksomhedskultur. Vi sætter en ære i at tilbyde vores ansatte engagerende og udfordrende arbejdsopgaver, hvilket gør hverdagen spændende og meningsfuld.

 

Vi anerkender også vores rolle som en stærk lokal, national og international samarbejdspartner inden for skrotbranchen. Vores arbejde med opkøb, sortering, forarbejdning og videresalg af jern og metaller er ikke blot en forretning, men en måde at fremme økonomisk vækst på en ansvarlig og bæredygtig måde. Vores indsats for at være bedst på markedet afspejler vores dedikation til at tilbyde anstændige arbejdsforhold og understøtte økonomisk vækst, samtidig med at vi fastholder vores bæredygtige virksomhedspraksis. Denne tilgang er et bevis på vores engagement i at realisere FN's verdensmål og bidrage positivt til samfundet.

MÅL 9: Industri, innovation og Infrastruktur

Hos Bradals Produkthandel er vi engagerede i at understøtte FN's Verdensmål for Industri, Innovation og Infrastruktur gennem vores forretning inden for skrotbranchen. Vores arbejde med opkøb, sortering, forarbejdning og videresalg af jern og metaller er et centralt element i denne bestræbelse. Vi sigter konstant efter at være bedst på markedet, hvilket ikke kun betyder at levere kvalitetsprodukter og -services, men også at drive vores virksomhed på en måde, der fremmer industriel innovation og bæredygtig infrastruktur.

 

Vores tilgang til industriel praksis er drevet af ønsket om at skabe positive forandringer og understøtte udviklingen inden for vores felt. Vi erkender vigtigheden af at bygge stærke og bæredygtige industrier, der kan understøtte både økonomisk vækst og miljøbeskyttelse. Gennem vores dedikation til innovation og bæredygtighed, arbejder vi aktivt for at bidrage til en mere robust og fremadrettet infrastruktur i både lokalsamfundet og på et bredere, globalt plan​​.

MÅL 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Hos Bradals Produkthandel er vi dybt forpligtet til FN's Verdensmål for Ansvarligt Forbrug og Produktion. Vores kernevirksomhed inden for bæredygtig genvinding af jern og metal understøtter direkte dette mål. Vi er drevet af en stærk miljøbevidsthed og en dedikation til at reducere vores negative indvirkning på miljøet. Ved at fokusere på genanvendelse af materialer, bidrager vi til at mindske behovet for ny udvinding, samtidig med at vi sikrer, at genanvendelige ressourcer ikke går tabt.

 

Vores effektive og velorganiserede systemer til genvinding af jern og metaller spiller en afgørende rolle i at fremme cirkulær økonomi. Vi samarbejder med en bred vifte af industrielle, kommercielle og private aktører for at indsamle og genanvende værdifulde materialer. Gennem denne proces integrerer vi genbrugsmaterialer tilbage i værdikæden som nye produkter og materialer, hvilket reducerer behovet for nye ressourcer og understøtter oprettelsen af en bæredygtig og ressource effektiv økonomi.

 

Vi samarbejder desuden med andre aktører i genvindingsbranchen for at maksimere mængden af materialer, der kan genanvendes. Ved at håndtere større mængder på én gang, arbejder vi på at minimere miljøbelastningen i forbindelse med transport og fremstilling af nyt materiale. Gennem uddeling af vores viden og ekspertise inspirerer vi andre til at følge vores eksempel og bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Denne tilgang afspejler vores engagement i at opnå FN's Verdensmål for Ansvarligt Forbrug og Produktion​​.

MÅL 13: Klimaindsats

Hos Bradals Produkthandel har vi en klar vision om at være en førende aktør inden for bæredygtig genvinding, og dette afspejles i vores daglige arbejde og forretningspraksis. Vi forstår vigtigheden af bæredygtighed for vores fremtid og tager aktivt ansvar for at beskytte miljøet og fremme principperne om cirkulær økonomi.

 

Med en stærk miljøbevidsthed i centrum af vores virksomhed, er vi dedikerede til at reducere den negative indvirkning på miljøet og bevare naturens ressourcer. Gennem vores arbejde med genvinding af jern og metaller, bidrager vi til at mindske behovet for ny udvinding og sikrer, at genanvendelige ressourcer genanvendes effektivt. Vores processer er designet til omhyggelig sortering og bearbejdning, hvilket sikrer, at disse værdifulde materialer ikke går tabt og kan anvendes som kvalitetsråvarer til nye produkter.

 

Som fortalere for cirkulær økonomi, spiller vi en afgørende rolle i etableringen af en bæredygtig og ressource effektiv økonomi. Vi arbejder på at integrere genanvendte materialer tilbage i værdikæden, hvilket minimerer behovet for udvinding og produktion af nye ressourcer. Denne tilgang skaber en positiv spiral, hvor både vi og samfundet som helhed drager fordel af reduktionen af affald og bevarelse af ressourcer.

 

Vores samarbejde med forskellige aktører i genvindingsbranchen gør det muligt for os at indsamle og håndtere store mængder materialer, hvilket minimerer miljøbelastningen i forbindelse med transport og videre forarbejdning. Vi deler også vores viden og erfaringer for at inspirere til yderligere bæredygtig praksis, og i den proces oplyser vi om vigtigheden af bæredygtig genvinding. På denne måde bidrager vi ikke kun til beskyttelsen af miljøet, men også til at forme en mere bæredygtig fremtid for alle.