20230810 135026

Produktviden

Elektronikskrot

Elektronikskrot: Det med strøm i

Elektronikskrot, også kendt som e-skrot eller elektronisk affald (e-affald), refererer til kasserede elektroniske enheder og udstyr. Elektronikskrot kan omfatte alt fra gamle mobiltelefoner, computere, husholdningsapparater og printplader. Med den hastige udvikling inden for teknologi og elektronik, er elektronikskrot blevet en stigende udfordring i mange dele af verden.

 

Elektronikskrot er overordnet set alle produkter, der indeholder en form for printkort, eller noget, du kan sætte i stikkontakten.

 

Sammensætning af elektronikskrot

Elektronikskrot indeholder en bred vifte af materialer; herunder metaller, plastik, glas, keramik og kemiske stoffer. Nogle af de væsentligste materialer, der findes i elektronikskrot, er:

 

  • Metaller: Aluminium, kobber, guld, sølv og palladium er almindelige metaller, der findes i elektronikskrot. Disse metaller har værdi og kan genvindes og genbruges.
  • Plastik: Plastik udgør en betydelig del af elektronikskrot, og det kan være udfordrende at recirkulere på grund af forskellige typer plast og blandinger.
  • Glas: Skærme og linser i elektroniske enheder indeholder ofte glas, der kan genbruges, hvis det håndteres korrekt.
  • Kemikalier: Elektroniske enheder kan indeholde farlige kemikalier, såsom bly, kviksølv og bromerede flammehæmmere (BFR´er), der skal bortskaffes og recirkuleres sikkert for at undgå miljøforurening.

 

 

Bæredygtig håndtering af elektronikskrot

På grund af den potentielle miljøpåvirkning og genbrugspotentiale, er det vigtigt at håndtere elektronikskrot på en bæredygtig måde. 

 

Elektronikskrot kan demonteres, og de genanvendelige materialer kan adskilles og sendes til genanvendelse. Farlige kemikalier og materialer skal bortskaffes på en sikker og miljøvenlig måde for at minimere risikoen for forurening.

 

Elektronikskrot er en voksende udfordring, men ved at tage bæredygtige skridt til håndtering og genbrug, kan vi mindske den negative påvirkning og bevæge os mod en mere ansvarlig elektronikproduktion.

Sorteringsguide

Ansvarlig affaldshåndtering

Vi sikrer, at dit elektronikskrot bliver genanvendt og håndteret på en bæredygtig måde, der mindsker miljøpåvirkningen og bidrager til en mere ansvarlig affaldshåndtering. 

 

Hvis din elektroniske enhed har et batteri, skal du tage det ud, inden det bliver indleveret som elektronikskrot.

Mest brugt i hverdagen

Eksempler på elektronikskrot fra dagligdagen:

Bærbare computere - harddiske - kopimaskiner - husholdningsapparater - håndværktøj - elektrisk legetøj - bilradioer - mobiltelefoner - tablets - printere (minus blækpatroner)

 

Vi modtager ikke nogen former for skærme (tv- og computer skærme)

step