Miljø

Bæredygtighed

Cirkulær Økonomi

Et af vores store mål hos Bradals Produkthandel er at omdanne affald til værdifulde ressourcer og mindske belastningen på miljøet.

 

Vi stræber efter at tænke i løsninger, der maksimerer genbrug og genanvendelse. Med omhyggelig sortering og bearbejdning sikrer vi, at genanvendelige ressourcer ikke går tabt. Denne proces gør det muligt at bruge udtjente produkter af jern og metal som kvalitetsråvarer til fremstilling af nye produkter.

 

Et eksempel på dette er genanvendelsen af aluminium. Genanvendelse af aluminium sparer op til 95% energi sammenlignet med udvinding af nyt aluminium. Det reducerer også CO2-udledningen med omkring 95% og mindsker miljøpåvirkningen forbundet med bauxitudvinding. Genanvendelse af aluminium er derfor en ressourceeffektiv og miljøvenlig løsning i genvindingsindustrien.

 

Et lignende eksempel findes inden for genanvendelse af jern. Genanvendelse af jern er en energi- og ressourceeffektiv metode til at producere jernbaserede produkter og mindske miljøpåvirkningen. Genanvendelse af jern sparer betydelig energi og reducerer CO2-udledningen sammenlignet med udvinding af nyt jern. Det mindsker behovet for at udvinde nye jernressourcer og bidrager til en mere bæredygtig og cirkulær økonomi. Genanvendelse af jern er en ressourceeffektiv og miljøvenlig løsning i genvindingsindustrien. Ifølge industrien kan genanvendelse af jern reducere energiforbruget med op til 75% ved brug af genanvendt jern fremfor brug at nyudvundet jernmalm.

 

En betydelig andel af det jern, som Bradals Produkthandel håndterer, bliver sendt til større smelteværker uden for Danmark. Samtidig omsmeltes en anden del af materialerne på smelteværker her i landet. Det er særligt vigtigt at forstå denne dynamik, da den danske industri har et stort behov for nye materialer fra forskellige kilder. Med andre ord, hvis vi undlader at sende jern til Tyrkiet til genanvendelse, vil omsmeltningen være mindre baseret på skrot, hvilket kræver en større mængde nyudvundet jernmalm. Derfor har det afgørende betydning for den cirkulære økonomi, hvordan vi sorterer det jern, vi modtager, og ikke mindst, hvor de forskellige materialer ender henne i sidste ombæring.