20230810 135720

Produktviden

Kobber Skrot

Kobber: Let genkendeligt og vigtigt metal

Kobber er et af de mest betydningsfulde metaller i menneskehedens historie og spiller en afgørende rolle i forskellige industrier og teknologier. Det har været brugt i tusinder af år på grund af sine unikke egenskaber, herunder god elektrisk- og termisk ledeevne samt evne til at formes og forarbejdes let.

 

Kobber er et orangerødt metal. Det er vigtigt for genanvendelsesprocessen, at der skelnes mellem nyt, blankt kobber og brugt kobber med maling/lak og andre urenheder. Alle materialerne kan genanvendes, blot i forskellige processer, derfor skal de holdes adskilt og prissættes forskelligt. Bakterier trives ikke på en kobberoverflade.

 

Anvendelser af kobber

Kobber anvendes bredt i forskellige sektorer og genstande på grund af sine fremragende egenskaber. Kobber er især det foretrukne ledningsmateriale til elektriske systemer på grund af sin høje elektriske ledeevne, hvilket gør det muligt at transportere strøm med minimal modstand og tab af energi. Samtidig anvendes kobber i forskellige industrier, herunder olie- og gasudvinding, på grund af sin modstandsdygtighed over for korrosion og evne til at lede elektricitet i farlige miljøer.

 

  • Elektriske ledninger og kabler
  • Printplader og elektriske komponenter
  • Tagdækning, tagrender, nedløbsrør og facadebeklædning
  • Varmevekslere og rørsystemer til varme- og køleanlæg
  • Elektriske komponenter til elbiler og hybridkøretøjer
  • Industrielt udstyr

 

 

Forskellige typer kobber

Kobber findes også i forskellige former og legeringer for at opnå ønskede egenskaber:

 

  • Rent kobber: Rent kobber har en høj renhed og anvendes ofte i elektriske applikationer, hvor høj ledeevne er afgørende.
  • Kobberlegeringer: Kobber kan kombineres med andre metaller som zink, tin, nikkel og aluminium for at danne legeringer med specifikke egenskaber, f.eks. messing og bronze.

 

Kobber og cirkulær økonomi

Kobber er et genanvendeligt metal, der spiller en vigtig rolle i den cirkulære økonomi. Genbrug af kobber er en vigtig praksis for at reducere udvinding af nye kobberressourcer og minimere miljøpåvirkningen.

 

Ved at genbruge kobber, reduceres energiforbruget og CO2-udledningen i produktionen, hvilket bidrager til bæredygtighed og miljøbevarelse. Kobber er et værdifuldt og alsidigt metal, der vil fortsætte med at være afgørende for samfundets teknologiske udvikling og bestræbelserne på at skabe mere bæredygtige produktionsmetoder.

Sorteringsguide

Sorter dit kobber efter renhed

Sorter kobberet efter renhed. Rent kobber er mere værdifuldt og kan genbruges mere effektivt. Fjern eventuelle urenheder, såsom plast, gummi, maling eller andre materialer, der er bundet til kobberet. Hvis kobberet er kombineret med andre materialer, kan disse også skilles ad, så kobberet kan genbruges separat, hvilket samtidig giver en bedre pris.

Mest brugt i hverdagen

 

Gammelt kobber:

Gammelt kobber er kobber, der er blevet mat eller irret. Det skal være rent for andre metaller eller andet affald som f.eks. plast, gummi, maling osv.

Eksempler på gammelt kobber i dagligdagen:

Kobberrør – gryder - inddækninger – tagrender – prydgenstande

 

Rødgods:

Rødgods er en kobberlegering med tin, bly, zink og støbegods. Rødgods har en mere rødlig farve og bliver typisk brugt til pumper, ventiler, glidelejer og kunstgenstande.

 

Millberry:

Millberry er blank kobbertråd fra afisolerede kabler. Det er vigtigt, at der ikke er lak på kobberet efter afisoleringen. Vi modtager 2 forskellige typer Millberry:

  • Tynd Millberry: Dette omfatter tråde med en tykkelse under 1,2 mm.
  • Tyk Millberry: Dette dækker over tråde med en tykkelse på 1,2 mm og derover.

 

Elkobber:

Elkobber er typisk tykke plader fra elskabe.

Kobber fra industrien

 

Nyt kobber:

Nyt kobber er nyt, blankt kobber med en orangerød, skinnende farve. Det kommer direkte fra produktion og kan være et restparti eller kobber, der er stanset ud.

 

Luftkobber:

Luftkobber er tykke kabler fra højspændingsmaster.

 

Kobberrør med plast:

Kobberrør med plast er vandføringsrør fra vvs branchen.

step