20230810 135139

Produktviden

Bly Skrot

Bly: Et tungt og meget blødt metal

Bly er et tungt og meget blødt metal, der ikke ruster. Det er meget giftigt og skal derfor håndteres med omtanke. Bly findes i flere udformninger, bl.a. som tage, lodninger, fiskeredskaber, blybatterier, hagl og som ballast i skibe.

 

Egenskaber og anvendelser af bly

Blys høje densitet gør det velegnet til anvendelser, der kræver vægt eller beskyttelse mod stråling, såsom i kugleformet ammunition og stråleskærme.

  • Tætninger og forbindelser, da det har lav smeltepunkt og god formbarhed
  • Blybatterier i køretøjer og nødstrømsystemer
  • Lodning og svejsning
  • Før i tiden blev bly anvendt i vandrør, tagdækning og maling, men på grund af dets toksicitet er disse anvendelser nu blevet begrænset eller forbudt i mange lande

 

 

Sundhedsmæssige bekymringer og miljøpåvirkning

Bly er en meget giftig substans og kan have alvorlige, sundhedsmæssige virkninger, især hos børn og fostre. Det kan påvirke nervesystemet, hjernefunktionen og forårsage udviklingsforstyrrelser.

 

Blyforurening kan forekomme som følge af blymaling, blybatterier, industriel udledning og affaldshåndtering. Det er derfor meget vigtigt at håndtere blyprodukter og -affald forsvarligt for at minimere risikoen for forurening.

 

Bly og bæredygtighed

På grund af dets toksicitet er bly blevet reguleret og begrænset i mange lande for at beskytte menneskers sundhed og miljøet. I mange applikationer er bly blevet erstattet af andre materialer, der ikke udgør samme sundhedsrisici og miljøbelastning.

 

Blyrecirkulering er også en vigtig del af bæredygtig praksis. Genbrug af blyprodukter og korrekt håndtering af blyaffald kan bidrage til at reducere behovet for at udvinde nye ressourcer og mindske affaldsmængderne.

Sorteringsguide

Tag dine forholdsregler under sortering

 

Personlig beskyttelse: Bly er giftigt, så det er vigtigt at beskytte dig selv under sorteringen. Brug beskyttelsesudstyr som handsker, beskyttelsesbriller og en støvmaske for at undgå indånding af farlige partikler eller direkte kontakt med blyet.

 

Adskillelse fra andre materialer: Når du sorterer bly, skal du adskille det fra andre materialer for at opnå en ren og effektiv sortering.

Typisk anvendelse af bly

 

Bly, rør og plader:

Blyplader bliver ofte brugt ved samlinger og tætning af zink-inddækninger. Det kan også være bly i større klumper, som ofte bliver brugt i skibe/både som ballast - OBS: Dette er dog ikke altid rent bly.

Eksempler på bly, rør og plade fra dagligdagen:

Tage - taginddækninger - ballastbly

 

Balancebly:

Balancebly er blybalanceklodser fra fælge.

 

Blybatterier:

Blybatterier/akkumulatorer kan være til scootere, plænetraktorer, biler og trucks.

 

OBS: Vi modtager ikke almindelige husholdningsbatterier/litiumbatterier

step