20230810 134419

Produktviden

Kabler

Kabler: Elektriske ledere

Elkabler er elektriske ledninger, der bruges til at overføre elektrisk energi fra en kilde til en destination. Sammenfattende forsyner kabler elektrisk energi til alt fra vores boliger og arbejdspladser til transportmidler og vigtige samfundsfaciliteter. Elkabler har mange forskellige former, størrelser og er af meget forskellige typer alt efter, hvad de skal bruges til.

 

Kobber er det mest udbredte materiale til ledere på grund af dets gode elektriske ledeevne og mekaniske egenskaber. Aluminium anvendes også som en leder, især i større kraftoverførselskabler, da det er lettere end kobber.

 

Som kunde får du mest ud af at sortere dine kabler. Hvis du ikke sorterer dine kabler, afregnes der som udgangspunkt ud fra den dårligste kabeltype, hvis ikke andet er aftalt på forhånd.

 

Anvendelser af elkabler

  • Elkabler bruges til at forbinde elektriske apparater, belysning og andet elektrisk udstyr.
  • I industrien bruges elkabler til at forbinde maskiner, motorer og andre elektriske enheder, der kræver strøm.
  • Bygge- og anlægsprojekter: Elkabler er uundværlige under konstruktionen af bygninger, broer, veje og andre infrastrukturprojekter for at levere strøm til de forskellige dele af strukturen.
  • Transport: Elkabler er også afgørende i transportsektoren, hvor de bruges i elektriske køretøjer, tog og andre transportmidler til at overføre strøm til motorer og kontroller.

 

 

Bæredygtighed og cirkulær økonomi i elkabler

Genbrug af kobber og aluminium, der ofte bruges som ledende materialer i kabler, er en vigtig måde at reducere efterspørgslen efter ny minedannelse og reducere affaldsmængderne. Genbrug af metallerne kræver mindre energi sammenlignet med at udvinde og producere nyt materiale. Derfor spiller genbrug af kobber- og aluminiumskabler en afgørende rolle i bestræbelserne på at minimere miljøpåvirkningen og fremme bæredygtig praksis i elektrisk ledningsindustri.

Sorteringsguide

Sorter dine kabler

Som kunde får du mest ud af at sortere dine kabler. Hvis du ikke sorterer dine kabler, afregnes der som udgangspunkt ud fra den dårligste kabeltype, hvis ikke andet er aftalt på forhånd.

De mest brugte kabler

 

Kobberkabel:

Der findes flere forskellige sorteringer af kobberkabler. Det er indholdet af kobber, der afgør prisen. De mest almindelige husholdningskabler er kabel 38 %

 

OBS! Kablerne skal ved indlevering være helt rene for stik, samlemuffer og kabelclips.

 

Alukabel:

Et alukabel er et elektrisk ledende kabel, hvor den primære ledning er fremstillet af aluminium. Det er et meget let materiale og kommer ofte fra højspænding, installationskabler eller tavlekabler.

Andre kabler

 

Blykabel:

Blykabel er et almindeligt installationskabel med blykappe.

 

Jern/plastkabel med kobber:

Jern/plastkabel med kobber er et installationskabel, der ofte bliver brugt i udbygninger/stalde.

 

Jordkabel:

Jordkabel er jernarmeret kabel med bly og kobber. Vi modtager 2 forskellige typer jordkabel.

  • Jordkabel/kobber tynd under 3,5 cm i tykkelse
  • Jordkabel/kobber fra 3,5 cm og derover

 

Stikkabler:

Stikkabler må gerne indeholde stik, samlemuffer og kabelclips. Husk at tage stikkene med, dem får du også penge for.

 

Vaselinekabler:

Tele-, signal- og alarm-kabel til nedgravning ude.

step