Miljø

Bæredygtighed

CO2

Vi tager hos Bradals Produkthandel aktivt del i at reducere vores CO2-aftryk og forpligter os til at mindske vores påvirkning på klimaet. Vi erkender, at CO2-udledning er en af de mest presserende, miljømæssige udfordringer, vi står over for i dag, og vi indfører derfor løbende tiltag for at begrænse vores bidrag til klimaforandringerne.

 

En vigtig del af vores tilgang er at fremme genvinding og genbrug af materialer. Ved at arbejde med og implementere nye, bæredygtige metoder for materialernes livscyklus, reducerer vi behovet for ny produktion, som ofte er energi- og ressourcekrævende og medfører betydelig CO2-udledning.

 

Vi forstår, at vores forpligtelse til at minimere CO2-udledning ikke blot handler om at opfylde miljømæssige standarder, men også om at tage aktivt del i at beskytte vores planet og skabe en mere bæredygtig fremtid for kommende generationer.

 

Vores mål er at fortsætte med at være en frontløber inden for miljømæssig bæredygtighed og CO2-reduktion. Vi tror på, at vores indsats ikke kun vil have en positiv indvirkning på klimaet, men også inspirere andre virksomheder og samfundet som helhed til at tage ansvar for deres CO2-aftryk. Ved at arbejde sammen mod dette fælles mål, kan vi skabe en mere bæredygtig og klimavenlig fremtid for os alle.

Grundlæggende fremgangsmåde for CO2e-beregning på materialer:

 

Hos Bradals Produkthandel har vi i samarbejde med eksterne partnere udregnet CO2-ækvivalenter (CO2e) udledning pr. varenr., som en del af vores indsats for at øge gennemsigtigheden omkring vores bæredygtige tiltag og måden, hvorpå vi behandler vores produkter.

 

Beregningerne bygger på principperne for 'attributional' afregning af klimarelaterede processer via produkternes livscyklus, samt et 'åbent kredsløb' af genanvendelse, hvor de klimarelaterede processer til afskaffelsen og herved genanvendelsen afregnes i sidste del af produktets livscyklus, nemlig afskaffelsen.

 

Herved betegnes det indkøbte skrot-metal som at have endt sin første livscyklus, og materialet afregnes derfor som '0 iboende CO2e' ved første stadie af produktets anden livscyklus. Råmaterialet anses med andre ord for værende 'gratis' i et klimaafregningsperspektiv.

 

Denne fremgangsmåde bygger på principperne for afregning af genanvendt materiale via 'WRI WBCSD GHG Protocol Corporate value chain standard', samt 'Product carbon accounting standard' via ’genanvendt indhold-metoden’. Derfor påbegyndes afregning af klimarelaterede processer ved afhentning af materialer, som ikke har haft nogen håndtering (processer) efter endt første livscyklus.

 

Der vil i de fleste tilfælde ikke være en videre processering af produkter, som har en behandling ved starten af deres anden livscyklus, men sortering og læsning kan forsat være relevant. Dette tilvælges for det specifikke produkt og kunde.

 

Alle CO2e-aftryk per varenummer er udregnet med en erklæret enhed på 1 ton materiale. Produktets CO2e-aftryk afregnes via følgende processer: Fragt - Sortering - Bearbejdning - Læsning - Fragt.

 

Vi har valgt at fokusere på vores udledning fra vores leverandørers destinationer til overdragelsen af materialerne til tredje part, hvilket er den endelige destination for varens videre behandling inden omsmeltning til nyt materiale. Vi drager derfor ikke fordel på Co2e emissionerne fra genanvendt materiale kontra nyt udvundet materialer (Nyt udvundet materiale fra miner har en meget højere Co2e udledning end genanvendt materiale). 

 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til vores måde at beregne Co2 udledningen på, eller hvis du har brug for yderligere informationer om vores beregningsmetoder.