Miljø

Bæredygtighed

Miljø

Hos Bradals Produkthandel har vi en klar målsætning om at passe på miljøet og minimere vores påvirkning på naturen. Vi tror på, at det er vores ansvar at gennemføre vores aktiviteter med størst mulig hensyntagen til miljøet, og samtidig minimere vores energi- og ressourceforbrug.

 

En vigtig del af vores tilgang er at sikre en miljømæssigt korrekt behandling af de råvarer, vi modtager. Vi forstår vigtigheden af at opbevare, håndtere og bortskaffe materialer på en forsvarlig måde for at minimere den negative indvirkning på miljøet. Vi træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vores processer er i overensstemmelse med standarderne for miljøbeskyttelse.

 

Miljøet har en central plads i vores virksomhed, og vi tager vores ansvar alvorligt. Vi har implementeret flere tiltag for at sikre, at vores aktiviteter ikke unødigt belaster miljøet. Vores plads i Silkeborg er designet til at imødekomme miljømæssige krav. Vi har investeret i en avanceret olieudskiller og et effektivt sandfang på vores betonbelagte område. Disse installationer fungerer som en beskyttende barriere og forhindrer eventuelle olierester eller farligt affald i at forurene omgivelserne.

 

Ved at implementere disse miljøbeskyttende foranstaltninger sikrer vi, at vores virksomhed ikke bidrager negativt til miljøet. Vi er bevidste om, at korrekt håndtering af restprodukter er afgørende for at bevare den naturlige balance og beskytte vores omgivelser. Vi gør en aktiv indsats for at minimere vores økologiske fodaftryk og undgå miljøfarlige udledninger. Ved at gøre dette, stræber vi efter at være en bæredygtig og miljøvenlig virksomhed.

 

Vores mål er at være en førende virksomhed inden for miljømæssig bæredygtighed. Vi ønsker at vise, at det er muligt at drive en succesfuld virksomhed samtidig med, at vi passer på vores planet. Vi tror på, at en forretningsmodel, der er baseret på miljøbevidsthed og bæredygtighed, ikke kun gavner naturen, men også skaber værdi for vores kunder og samfundet som helhed.

Solcelleanlæg

Hos Bradals Produkthandel står vi ved vores forpligtelser over for miljøet, idet vi i September 2023 har fået monteret et avanceret solcelleanlæg på taget af vores værksteds- og metalhal. Dette skridt er en afgørende del af vores miljøinitiativer og samtidig en stor del af vores målsætning om at minimere vores påvirkning på naturen.

I tråd med vores overordnede målsætning om at være den førende virksomhed inden for miljømæssig bæredygtighed, er installationen af solcelleanlægget et skridt i den rigtige retning. Vi ønsker at vise, at det er muligt at drive en succesfuld virksomhed, samtidig med at vi passer på vores planet. Dette handler ikke kun om at skabe værdi for vores kunder, men også om at bidrage positivt til samfundet som helhed.