Jern

Bradal Produkthandel

Vi aftager store mængder

Vi aftager store mængder jern hos Bradals Produkthandel. Vi behandler jern på den mest moderne og miljøvenlige måde, sorterer det og udskiber det til smelteværker i flere europæiske lande.

 

Genvinding af jern er ikke alene godt for vores kunders pengepung, det er også godt for miljøet, da det giver mindre behov for at udvinde ny jernmalm, som er en energikrævende og stærkt forurenende proces.

Vi aftager store mængder

Sund fornuft

Den miljømæssige belastning ved at udvinde jomfrueligt jern og stål er ca. otte gange så stor som ved genvinding.

Vi afhenter gerne dit skrot

Hos Bradals Produkthandel kører vi gerne ud og afhenter jernskrot hos virksomheder, kommuner, affaldsselskaber, landmænd og private med større mængder. Vi har lastbiler kørende i hele Jylland og på Fyn. Ring og hør mere om mulighederne for, at vi kommer forbi.

Lån containere

Vi stiller gerne containere til rådighed for virksomheden og afhenter skrottet efterfølgende. Du er altid velkommen til at sende en mail eller ringe og høre mere om mulighederne for at låne containere hos Bradals Produkthandel.

Vi har blik for miljøet

Vi behandler alle restprodukter på en miljømæssig forsvarlig måde. Vores betonbelagte plads i Silkeborg har olieudskiller og sandfang, som sikrer, at omgivelserne ikke lider overlast som følge af olierester eller andet miljøfarligt affald.

Gazelle
Para
Aaa
Bradals Produkthandel © 2023 CVR: 27292461 Udviklet af: Attityde