Vi holder lukket i uge 29 (18.-22. juli) og ønsker alle vores kunder en dejlig sommer!

Fra Horsens Havn - til resten af verden

I Horsens råder Bradals Produkthandel over en miljøvenlig opbevaringsplads på 3.500 m2. Fra Horsens udskiber vi jernskrot til smelteværker i resten af Europa. Bradals Produkthandel varetager selv læsning af skibene i Horsens havn, som sikrer maksimal udnyttelse af skibenes kapacitet og deraf en så optimal fragtpris som mulig.

Vi har blik for miljøet
Vi behandler alle restprodukter på en miljømæssig forsvarlig måde. Vores betonbelagte plads i Silkeborg har olieudskiller og sandfang, som sikrer, at omgivelserne ikke lider overlast som følge af olierester eller andet miljøfarligt affald.